Information
< Alla kategorier

Eldningsanvisningar

Bränsle

Bästa värmevärdet får du genom kluven björkved, generellt lövträd, som brinner lugnare än barrved. Om du eldar ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad.

Använd bara torr ved med en fukthalt på maximalt 20%. Är fukthalten högre blir förbränningen sämre vilket kan leda till att sot- och tjärbeläggningar bildas i skorstenen vilket med tiden i värsta fall kan leda till skorstensbrand. Veden skall vara kluven och för de flesta kaminer ha en maxlängd på 35 cm.

Vid normal eldning är c:a 2,5kg ved/timme en lämplig vedmängd. Med hänsyn till miljökraven, och för att inte överhetta kaminen, skall den för varje kamin angivna maxmängden inte överskridas. Om detta sker under längre tid kan det skada kaminen och förkorta dess livslängd.  Frånsett den kortare perioden under upptändningen skall eldning ske med stängda luckor för att undvika överhettning och därmed risk för skador på kaminen.

Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, spånskivor, plast och behandlat papper. Dessa material utvecklar under förbränning ämnen som är skadliga för kaminen och hälsan. Ämnena kan också angripa stålet i skorstenen och fogarna i en murad skorsten.

Så här eldar du

  1. Öppna primär och sekundär luftintagen helt.
  2. Bygg upp en hög med tändved, bygg omlott; ca 1-2kg är tillräckligt för at skapa ett bra lager av glöd. Tänd brasan och lämna kamindörren på glänt.
  3. Efter 5-10 minuter kommer värmen att skapa ett drag i skorstenen och dörren kan stängas, efter ytterligare 10-20 minuter kommer det att finnas ett bra glödlager i kammaren. Använd en eldgaffel för att sprida ut glöden på botten och fyll på med bränsle.
  4. Placera större bränslen ovanpå tändveden.
  5. När elden tagit sig kan primärluftstillförseln minskas.

För utförligare instruktioner se de särskilda eldningsanvisningarna för de olika tillverkarna samt modeller.

Innehållsförteckning