Hej bästa återförsäljare! Det kommer en prisjustering från och med första oktober med 5%. Detta pga. marknadens fortsatta omständigheter.

Vi kommer med vidare information inom kort.