English Norwegian Bosnia

Ventilation

Dåliga ventilationskanaler kan åtgärdas genom installation av insatsrör eller genom glidgjutning. Vi tillverkar produkter för båda metoderna.

  

Fungerande vetilation är av stor betydelse för inomhusklimatet. I värsta fall kan dålig ventilation inte bara vara en olägenhet utan t o m en hälsofara. Gamla, dåliga murade kanaler kan ofta lätt göras funktionsdugliga genom installation av flexibla insatsrör eller i vissa fall glidgjutning. Förutom kanalrenovering kan förbättrad ventilation åstadkommas genom installation av dragförbättrare i form av LANDYSNURRAN. En enkel åtgärd som ger bra resultat.