English Norwegian Bosnia

Glidgjutning

Denna metod innebär att en keramisk massa tilllförs på kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fästa minskar också.

 

I en otät, murad skorsten kan skadorna vara av olika typ och omfattning  och renovering genom glidgjutning kräver specialutrustning. En yrkesman har möjlighet att med tekniska hjälpmedel och sina erfarenheter göra en kompetent bedömning av skadorna och hur renoveringen kan utföras. 

 

I vår kursverksamhet för yrkesfolk under namnet "Landyskolan", ingår en kurs i skorstensrenovering enligt BEZA CERAMIC-metoden.
(Mer information under flik "LANDYSKOLAN".)

 

Före glidgjutning

Efter glidgjutning

 

 

 

 

Klicka här för att komma till produktutbudet.