English Norwegian Bosnia

Blockskorsten


När du väljer en blockskorsten väljer du ett säkert alternativ med lång livslängd.

Den ger också full valfrihet vid eventuellt framtida byte av eldstad eller bränsleslag.

TONA-skorstenarna har rökrör av keramik och är resistenta mot aggressiva rökgaser som kan förekomma vid exempelvis förbränning av spannmål. Utsidan kan putsas och målas eller exempelvis beklädas med kakel/klinker för anpassning till olika miljöer. Plåt, tegel eller puts ovan tak. Systemen finns med block för enkel- eller dubbelkanal och ett flertal dimensioner.

Tillverkare med anor
Tonawerke Schmitz GmbH i Tyskland levererar idag sina kvalitetsskorstenar till mer än 20 länder i Europa och fortsätter att expandera. Företaget ligger i täten när det gäller produktionsteknik och erbjuder ett av de mest kompletta sortimenten i Europa av keramiska skorstenar.
 

TONAtec

  Skorstenssystemen TONAtec kan användas till eldstäder för alla sorters bränsle genom de unika egenskaperna hos den superstarka tekniska keramiken i rökrören.

Systemet - 3 komponenter

TONAtec byggs samman med hjälp av 3 komponeneter - mantelblock i lättklinkerbetong, falsade rökrör i 8 mm högteknologisk keramik samt färdigskuren, högvärdig mineralullsisolering.

   

Enkel och snabb montering

Systemet finns i ett antal olika dimensioner med block för enkel- eller dubbelkanal, som alternativ finns också mantelblock med extra kanal för ventilation elelr installationsdragningar. Mantelblocken av lättklinkerbetong sammanfogas med vanligt B-bruk, som är en standardprodukt i bygghandeln. I takt med murningen appliceras den färdigskurna isoleringen och kreamikrören inuti mantelblocken.

 

Systemet är CE-certifierat för våt drift (kondensering vid låga rökgastemperaturer) såväl som arbetstemperaturer upp till 600°C även testad för att motstå skorstensbrand i 90 minuter.

   
Ladda ner
- Monteringsanvisningar
- CE certifikat (torr drift)
- CE certifikat (våt drift)
     

 

 

« Tillbaka