English Norwegian Bosnia

Dragförbättrare

Alternativ till att förbättra dragfunktionen i rök- & ventilationskanaler. Hjälper till att hålla kanalerna fria från fukt och slippa stillastående luft när skorstenen inte används.