English Norwegian Bosnia

Vad innebär CE-märkningen?


CE-märket visar att produkten uppfyller de krav som ställs av europeisk och svensk standard SS - EN 1856-2.

Genom CE-märkningen har produkten fri rörlighet inom det europeiska samarbetsområdet (EU och EES-gemenskapen) utan hinder av nationella bestämmelser.

Produkten åtföljs av EU-deklaration om överensstämmelse, vilket innebär att Landy Vent International AB försäkrar att produkten uppfyller de av EU beslutade kraven.


OBS!

CE har tagit över efter Typgodkännande som ej längre finns kvar dock har vi av marknadsskäl valt att använda oss av svenska Byggproduktcertifikat på vissa produkter under en övergångsperiod.
Byggproduktcertifikat
 BeskrivningKategoriStorlek 
Beza Ceramic TypgodkännandeBeza Ceramic Typgodkännande205,97 KBLadda ner