English Norwegian Bosnia

Tips inför kaminköpet

 

Att tänka på innan köpet av kamin.

Om du har en skorsten bör du låta den lokala skorstensfejarmästaren inspektera skorstenen. När besiktningsmannen gjort sin undersökning, ger han dig besked dels om rökgången är hel eller om du till exempel måste täta den, dels vilken rökkanal du kan ansluta braskaminen till. Han ger dig också uppgift på vilken dimension kaminens anslutningsrör bör ha. Detta är viktigt när du sedan ska välja braskamin.

Om du ska täta (glidgjuta) eller kanske till och med lägga rör i rökkanalen, bör du kontakta ett företag som sysslar med skorstensarbeten. En glidgjutning kräver specialkunskap och särskild utrustning och skall utföras av yrkesman. Begär prisuppgift på arbetet, så att du kan räkna ut vad den totala installationen kommer att kosta.

Tag med mått för takhjöjd, nockhöjd samt en ritning över huset till butiken för placeringsråd. 


Förvissa dig om att golvbjälklagret håller om du väljer en tyngre kamin.

Krav på bygglov eller bygganmälan

Normalt sett krävs inget bygglov för nyinstallation eller byte av eldstad, men däremot måste en bygganmälan göras till byggnadsnämnden i kommunen. Är du tveksam så hör med din kommun vad som gäller där du bor!

Efter installationen skall kontroll ske av en behöring besiktningsman innan du börjar elda i kaminen.

 

Val av kamin med avseende på värmebehov.

Det är flera faktorer som avgör vilken storlek/effekt kaminen bör ha.
- Skall den vara ett viktigt komplement till uppvärmningen eller främst en mysfaktor?
- Är det ett äldre hus eller ett nytt, välisolerat?
- Bostadens yta. Som riktmärke kan man utgår från ett behov på 75W/m², men faktorer som takhöjd,  
  isolering etc påverkar naturligtvis.

Klicka här med ovan information i ett pdf format