Svenska English Bosnia

Skorsteinsrehabilitering

Vi er en av de ledende produsentene og leverandørerne av skorsteinsrehabilitering og en av nord Europas største produsenter av rustfrie, fleksible innsatsrør.

 

En skorstein utsettes for store ytre og indre påkjenninger. Fukt og kulde kan tære hardt på det ytre murverket, men det er innsiden som utsettes for den mest ekstreme påvirkniningen. Kraftige temperaturforskjeller, påvirkning av sot og tjære, kondensfukt, mekanisk slitasje ved feieng etc. Selvfølgelig er en skorstein bygd for å tåle reelle påkjenninger, men feilaktig fyring og dårlig vedlikehold kan kraftig forkorte livslengden og i visse tilfeller medføre brannfare.

 

Når skader har oppstått finnes det alternative metoder for å gjenskape en trygg og sikker funksjon. Reparasjon med glidestøping av røykkanalen der man dekker innsiden med et lag av keramisk tetningsmasse, eller installasjon av rustfritt innsatsrør som da utgjør en helt ny røykkanal. Valget av metode kan være avhengig av såvel skadenes art som omfang, type av ildsted etc.

Glidestøping
 
Minimera
 

For tettning med keramisk masse, også kalt glidestøping av de utette skorsteinsveggene.

Utrustning for skorsteinsrehabilitering
Minimera
 

Diverse utstyr og hjelpemidler til skorsteinsrehabilitering.