Svenska Norwegian Bosnia

Ved & Eldningsanvisningar

 

Bränsle


Vedåtgången om du eldar från höst till vår, 1-2 brasor om dagen, går det åt ca 4-5 kubikmeter ved per år. Skall du däremot stå för en större del av uppvärmningen får du minst räkna med det dubbla upp till det tredubbla!

Bästa värmevärdet får du genom kluven björkved, generellt lövträd, som brinner lugnare än barrved. Om du eldar ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad.

Veden måste vara torr, ca 20% fukthalt, längden på veden bör vara 30-35cm lång med diameter 5-8cm.
Vid normal eldning är 2,5kg ved/timme en lämplig vedmängd och max tillåten mängd är 3kg/h.

Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, spånskivor, plast och behandlat papper. Dessa material utvecklar under förbränning ämnen som är skadliga för kaminen och hälsan. Ämnena kan också angripa stålet i skorstenen och fogarna i en murad skorsten.

 

Så här eldar du

  1. Öppna luftintaget helt
  2. Bygg upp en hög med tändved, bygg omlott; ca 1-2kg är tillräckligt för at skapa ett bra lager av glöd. Tänd brasan och lämna kamindörren på glänt
  3. Efter 5-10 minuter kommer värmen att skapa ett drag i skorstenen och dörren kan stängas, efter ytterligare 10-20 minuter kommer det att finnas ett bra gklödlager i kammaren. Använd en eldgaffel för att sprida ut glöden på botten och fyll på med bränsle.
  4. Placera större bränslen ovanpå tändveden
  5. När elden tagit sig, dra åt luftintaget genoma att justera luftventilen, men se alltid tillatt det fortfarande finns lågor.