Svenska Norwegian Bosnia

Checklista - Innan köp av kamin

Ta del av våra tips innan du installerar en kamin.

 

Vad är det viktigast du bör tänka på innan inköp?

Om du har en skorsten bör du låta den lokala skorstensfejarmästaren inspektera skorstenen. När sotaren gjort sin undersökning, ger han dig besked dels om rökgången är hel eller om du till exempel måste täta den, dels vilken rökpipa du kan ansluta braskaminen till. Han ger dig också uppgift på vilken dimension kaminens anslutningsrör måste ha. Detta är viktigt när du sedan ska välja braskamin.

Om du ska täta eller kanske till och med lägga rör i rökgången, bör du kontakta ett företag som sysslar med skorstensarbeten. Det är inget gör det själv arbete att renovera rökgångar. Begär prisuppgift på arbetet, så att du kan räkna ut vad den totala installationen kommer att kosta.

Tag med en ritning över huset till butiken för placeringsråd och förvissa dig om att golvbjälklagret håller om du väljer en tyngre kamin.

Behöver man bygglov?

Ja, du behöver göra en bygganmälan till kommunen.Bygganmälan ska ske till byggnadsnämnden i kommunen enligt nuvarande plan- och
bygglag 9 kap 2 § vid installation eller väsentlig förändring av eldstäder och rökkanaler.
Som väsentlig förändring anses enligt Boverket bl.a. byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärder som kan påverka byggnadens brandskydd.
Hör med din kommun vad som gäller där du bor!

Sedan skall installationen kontrolleras av en skorstensfejaremästare innan du börjar elda i kaminen. 

Hur många kW behöver jag?

Finns två stycken grova tumregler som du kan använda dig av:

  1. För uppvärmning av bostaden krävs ca 75W per m2 (svårt att vara exakt för det finns många variabler som takhöjd, isolering m.m.), om bostaden är på 100m2 behövs 75x100= 7,5kW.
  2. En kW för varje element du har i det utrymme du placerar kaminen.

Besparing i kronor

En smålänning (som vi är) kan räkna ut att en kamin som eldas under oktober-mars, ca 150 dagar, drar ca 15 kg ved om dagen (räkna med 2,5kg ved/timme)vilket ger ett energitillskott på ungefär 50kW per dygn vilket ger en besparing gentemot el eller dylikt på 7 500 kronor!!! Vedkostnad tillkommer

Är det miljövänligt att elda i braskamin?

Ved är ett förnybart bränsle som bedöms som koldioxidneutralt. Moderna kaminer har effektiv förbränning som släpper ut minimalt med miljöfarliga ämnen.